REGULAMINY WSM

 

Regulamin Rady Nadzorczej (Niniejszy Regulamin został uchwalony przez części Walnych Zgromadzeń Uchwalą Nr 6/2013 w dniu 28.05.06;12;18.06.2013 r.)- pobierz 

Regulamin Organizacyjny WSMpobierz 

Regulamin Porządku Domowego - pobierz 

Regulamin Rozliczania Kosztów oraz ustalania opłat za Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie (zatwierdzony uchwałą RN Nr 353/01/013 z dnia 28.01.2013 r.)
Tekst jednolity Regulaminu Rozliczania Kosztów
oraz ustalania opłat za Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi wraz ze zmianami został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej WSM Nr 44/11/2019 z dnia 25.11.2019 r.
. - pobierz 

Regulamin Postępowania windykacyjnego wobec dłużników Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  - pobierz 

  • Procedura windykacji (Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 325/10/12 z dnia 22.10.2012 r..) - pobierz 
  • Zasady stosowania ugody w sprawie zaległości czynszowych - pobierz 

Regulamin ogłaszania i przeprowadzania ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu w zasobach Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej -  pobierz  

Regulamin określający zasady umieszczania szyldów i reklam na budynkach , obiektach i terenach zarządzanych przez Wejherowską Spółdzielnię Mieszkaniową w Wejherowie. -  pobierz  

 

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

  • Awarie po godzinach pracy WSM
  • tel.605-644-493
  • Pogotowie Dźwigowe
  • tel. 58/620-00-76 kom. 508-134-808
  • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniwej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl