FORMULARZE DO POBRANIA

Przyjęcie w poczet członków w związku z posiadanie m prawa do lokalu pobierz 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondecji drogą elektroniczną pobierz 
Oświadczenie o ilości zamieszkujących osób pobierz 
Oświadczenie o wystąpieniu ze Spółdzielni w związku ze zbyciem prawa do mieszkania OW pobierz 
Oświadczenie dot. nabycia prawa do mieszkania bez członkostwa w Spółdzielni pobierz
Oświadczenie o wystąpieniu ze Spółdzielni w związku ze zbyciem prawa do mieszkania własnościowego pobierz
Wniosek o przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem mieszkania pobierz
Oświadczenie NIE CZŁONKA dot. udziału członkowskie go przy zbyciu lokalu pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondecji drogą elektroniczną  pobierz
Oswiadczenie o rozliczeniu mediow pobierz

Oświadczenie dot. wprowadzenia lub zmiany adresu do korespondencji pobierz
Wniosek o korektę czynszu pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia pobierz

Nabycia spadku na podst. postanowienia sądu + członkostwo pobierz 
Nabycia spadku na podst. postanowienia sądu bez członkostwa pobierz
Nabycie spadku na podst. notarialnego aktu dziedziczenia + członkostwo pobierz
Nabycie spadku na podst. notarialnego aktu dziedziczenia bez członkostwa pobierz

Wniosek o wyodrębnienie lokalu lokatorskiego pobierz
Wniosek o wyodrębnienie lokalu własnościowego pobierz

Przyjęcie w poczet członków w związku z przekazaniem wkładu mieszkaniowego pobierz
Wniosek o przepisanie wkładu mieszkaniowego pobierz

Oświadczenie o wypowiedzeniu członkostwa w związku z orzeczonym rozwodem i podziałem majątku pobierz
Oświadczenie o wypowiedzeniu członkostwa w związku z orzeczonym rozwodem i zrzeczeniem sie wkl mieszkaniowego na rzecz byłęgo męża/żony pobierz
Przyjęcie w poczet członków w związku z orzeczonym rozwodem i podziałem majątku dot. mieszkania lokatorskiego pobierz
Przyjęcie w poczet członków w związku z orzeczonym rozwodem i podziałem majątku dot. mieszkania własnościowego i odrębnej własności pobierz

 

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

  • Awarie po godzinach pracy WSM
  • tel.605-644-493
  • Pogotowie Dźwigowe
  • tel. 58/620-00-76 kom. 508-134-808
  • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniwej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl