PRZETARGI WSM

ZARZĄD WEJHEROWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w Wejherowie ul. Gen. J. Hallera 5
Ogłasza Przetarg nieograniczony na:

 1. 1.Przegląd instalacji gazowej,
 2. 2.Wykonanie prac remontowych dotyczących remontu posadzki klatki schodowej, korytarza piwnicznego oraz posadzki w suszarni,
 3. 3.Wykonanie prac remontowych dotyczących remontu posadzki korytarza piwnicznego oraz posadzki w suszarni,
 4. 4.Wymianę płyt czołowych balkonów,
 5. 5.Wykonanie remontu klatki schodowej,
 6. 6.Wykonanie prac odgrzybiania i malowania ścian zewnętrznych elewacji budynków,
 7. 7.Wymianę instalacji odgromowej,
 8. 8.Remont WLZ i GTR w budynku wielorodzinnych,
 9. 9.Wymianę instalacji wod-kan (c.w.u. , z.w. cyrkulacji pionów kan. Sanitarnych)
 10. 10.Świadczenie usług kominiarskich,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2018 r.  od godz.:
Poz. 1 – 9:00
Poz. 2 – 9:30
Poz. 3 – 10:00
Poz. 4 – 10:30
Poz. 5 – 11:00
Poz. 6 – 11:30
Poz. 7 – 12:00
Poz. 8 – 12:30
Poz. 9 – 13:00
Poz. 10 – 13:30
w siedzibie Zarządu W.S.M. w Wejherowie przy  ul. Gen. J. Hallera 5 (sala konferencyjna).
SIWZ określający warunki przetargu należy odebrać osobiście w Zarządzie Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (po okazaniu dowodu wpłaty) w Wejherowie przy
ul. Gen. J. Hallera 5 (sekretariat) w godz. 9 00  – 14 00 /od poniedziałku  – do piątku/
Opłatę za jedną specyfikację w wysokości 50,00zł/netto + 23%VAT=61,50zł/brutto
za SIWZ należy wpłacić na konto WSM:  Getin Bank 88 1560 0013 2354 1412 2000 0002.

Oferty muszą odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ, który można otrzymać wraz z dokumentacją przetargową w sekretariacie. Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktu z oferentami jest:
Zastępca Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych tel. 58-672-99-55.
Oferent przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium na konto WSM w Getin Bank
88 1560 0013 2354 1412 2000 0002 w niżej podanej wysokości przed złożeniem oferty.
Kwota wadium:
Poz. 1 – 10 000,00zł
Poz. 2 – 10 000,00zł
Poz. 3 – 10 000,00zł
Poz. 4 – 7 000,00zł
Poz. 5 – 6 000,00zł
Poz. 6 – 10 000,00zł
Poz. 7 – 10 000,00zł
Poz. 8 – 3 000,00zł
Poz. 9 – 10 000,00zł
Poz. 10 – 6 000,00zł
Oferty pisemne na przetarg należy składać w sekretariacie Spółdzielni w Wejherowie przy
ul. Gen. J. Hallera 5 do dnia 28.11.2018 r. do godz. 15:00 
W.S.M. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

 • Awarie po godzinach pracy WSM
 • tel.605-644-493
 • Pogotowie Dźwigowe
 • tel. 800-707-401 (poł. bezpłatne)
 • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl