PRZETARGI WSM

ZARZĄD WEJHEROWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

w Wejherowie ul. Gen. J. Hallera 5

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. wykonanie remontu WLZ, GTR i TA,

2. wykonanie prac remontowych dotyczących ułożenia płytek typu gres, ułożenia tynku typu gramaplast oraz malowanie klatek schodowych,

3. świadczenie usług kominiarskich oraz przegląd instalacji gazowych wraz z przyłączami.

            Otwarcie oferty nastąpi w dniu 26.10.2021 r. o godz.:12.00 (bez udziału oferentów ze względów epidemiologicznych) w siedzibie Zarządu W.S.M. w Wejherowie przy ul. Gen. J. Hallera 5 (sala konferencyjna). SIWZ określający warunki przetargu zostanie przesłany drogą elektroniczną (po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację) w godzinach 9 00 – 14 00 od poniedziałku – do piątku.

Opłatę za jedną specyfikację wynoszącą 50,00zł netto + 23%VAT=61,50zł/brutto za SIWZ należy wpłacić na konto WSM: Getin Bank 88 1560 0013 2354 1412 2000 0002.

            Oferty muszą odpowiadać wymaganiom określonymi w SIWZ, który można otrzymać wraz z dokumentacją przetargową poprzez e-mail. Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktu z oferentami jest: Zastępca Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych tel. 58-672-99-52

Oferent przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium na konto WSM w Getin Bank
88 1560 0013 2354 1412 2000 0002 przed złożeniem oferty w wysokości:

Ad.1     10.000 zł

Ad.2     50.000 zł

Ad.3     10.000 zł

            Oferty pisemne na przetarg należy składać w sekretariacie Spółdzielni w Wejherowie przy ul. Gen. J. Hallera 5 do dnia 26.10.2021 r. do godz. 10:00.

W.S.M. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

  • Awarie po godzinach pracy WSM
  • tel.605-644-493
  • Pogotowie Dźwigowe
  • tel. 800-707-401 (poł. bezpłatne)
  • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl