Segregacja odpadów

kliknij po szczegóły

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2021 r. I SA/Gd 107/21 Zasady selektywnego zbierania odpadów.


Informacja dla Mieszkańców Spółdzielni w Wejherowie

Uchwała Rady Miasta Wejherowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Rady Miasta Wejherowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa

Od 3 października br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Obrońców Helu 1 w Wejherowie funkcjonować będzie w soboty w godzinach 8:00 – 13:00. Dodatkowo w środy Punkt otwarty będzie w godzinach 7:00 – 18:00. Przypominamy, że do PSZOK oddawać można: odpady komunalne, które pochodzą z gospodarstw domowych na terenie Wejherowa. Dostarczać je mogą właściciele nieruchomości zamieszkałych lub nieruchomości mieszanych. Odpady przyjmowane przez Punkt to: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i rozbiórkowe ( ilości 160 l/na rok/na lokal mieszkalny).

więcej informacji: https://zukwejherowo.pl/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok


Ogłoszenie Eko-Doliny:

Szanowni Państwo, W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz pracowników Spółki,  prosimy o załatwianie wszystkich spraw przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dane kontaktowe znajdują się w zakładce: KONTAKT. 

Budynek administracyjny jest zamknięty do odwołania.  Wszelkie sprawy związane z przyjęciem odpadów należy uzgadniać na obiekcie wagowym. 

Od dnia 18 marca br. do odwołania zaprzestajemy przyjmowania odpadów od mieszkańców miasta Gdynia, Reda oraz gminy  Wejherowo w ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Odpady od firm transportowych  są przyjmowane bez zmian.

Prosimy również o dokonywanie płatności za pomocą terminala płatniczego.

Ponadto informujemy, że w pomieszczeniu WAGI może przebywać tylko jedna osoba. Bardzo prosimy  o stosowanie powyższych zasad.
Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

  • Awarie po godzinach pracy WSM
  • tel.605-644-493
  • Pogotowie Dźwigowe
  • tel. 800-707-401 (poł. bezpłatne)
  • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl