STATUT WSM


Niniejszy tekst jednolity Statutu został uchwalony przez Walne Zgromadzenia Członków Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie w dniach 20,21,22,27 maja 2014 r. i zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 27.06.2014 r.

Statut zawiera zmiany wprowadzone na Walnych Zgromadzeniach Członków
Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 15,16,17,18 maja 2017 r. i zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dnia 20.06.2017r.

Pobierz STATUT:


 

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

  • Awarie po godzinach pracy WSM
  • tel.605-644-493
  • Pogotowie Dźwigowe
  • tel. 800-707-401 (poł. bezpłatne)
  • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniwej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl