PRACA W WSM

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko
Kierownika Administracji Osiedla.

Kryteria wymagane:

 1. - Wykształcenie wyższe  - wskazane techniczne lub ekonomiczne lub średnie techniczne z uprawnieniami budowlanymi
 2. - Staż pracy co najmniej 5 lat w tym doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników min. 2 lata,
 1. - Praktyczna znajomość przepisów prawnych oraz znajomość problematyki funkcjonowania spółdzielni i zasad zarządzania nieruchomościami,,
 2. - Bardzo dobra organizacja czasu pracy i umiejętność pracy pod presją,
 3. - biegła znajomość zintegrowanych systemów informatycznych

Dodatkowym ważnym atutem kandydatów będzie:

 1. - komunikatywność, odporność na stres, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,
 1. - systematyczność i konsekwencja w działaniu,
 1. - doświadczenie w realizacji projektów remontowo- budowlanych
 2. - staż pracy w spółdzielni mieszkaniowej

Zakres podstawowych czynności:

 1. - bieżące administrowanie nieruchomościami osiedla, w tym zabezpieczanie spraw porządkowych, kontrola wykonania umów komunalnych i nadzór nad remontami oraz pracami konserwacyjnymi,,
 2. - kontrola merytoryczna faktur za usługi i media oraz za koszty eksploatacji nieruchomości,,
 3. - przygotowywanie rocznych planów eksploatacji i remontów nieruchomości osiedla,,
 4. - organizacja pracy i nadzór nad pracownikami administracji,
 5. - organizacja usuwania awarii powstałych w nieruchomościach,
 6. - udział w komisjach technicznych, odbiorowych prac remontowych
 7. - współpraca z Radami Nieruchomości 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. - list motywacyjny i CV
 2. - kserokopie dokumentów poświadczających informacje zawarte w CV w szczególności kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 3. - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Przewidywane zatrudnienie od 01 maja 2020 roku.

Oferty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną: sekretariat@wsm.wejher.pl lub na adres:
ul. Hallera 5 , 84-200 Wejherowo w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 roku

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Złożonych lub nadesłanych ofert nie zwracamy.

Klauzula informacyjna dla kandydatów o pracę:
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.( dalej RODO) informuję, iż:

 1. - Administratorem danych osobowych jest Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 84-200 Wejherowo ul. Hallera 5
 2. - Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przez okres 6 miesięcy.
 1. - Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. - Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

 • Awarie po godzinach pracy WSM
 • tel.605-644-493
 • Pogotowie Dźwigowe
 • tel. 800-707-401 (poł. bezpłatne)
 • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniwej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl