PRACA W WSM

Zarząd Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza nabór na stanowisko:
GOSPODARZ POSESJI


Kryteria wymagane:


1. wykształcenie podstawowe/zawodowe,
2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

3. umiejętność obsługi elektronarzędzi będzie dodatkowym atutem.

Dodatkowym ważnym atutem kandydatów będzie:

 1. samodzielność, umiejętność organizacji pracy,
 2. komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, dokładność, terminowość, sumienność zaangażowanie, inicjatywa,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Zakres podstawowych czynności:

 1. porządkowanie terenu wokół budynków oraz piwnic,
 2. koszenie trawy,
 3. odśnieżanie,
 4. drobne prace naprawcze i remontowe,
 5. przestrzeganie wymogów jakościowych i zasad BHP.     


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Oferty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną: sekretariat@wsm.wejher.pl, na adres:
ul. Hallera 5, 84-200 Wejherowo lub osobiście w terminie do dnia 15 lipca 2024 roku.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Złożonych lub nadesłanych ofert nie zwracamy.


Zarząd Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza nabór na stanowisko:
KONSERWATOR-DEKARZ

Kryteria wymagane
1. wykształcenie o profilu kierunkowym (zawodowe/średnie blacharz/dekarz),
2. minimum 2-letnie doświadczenie w zawodzie dekarza,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku oraz pracy na wysokości powyżej 3 metrów.

Dodatkowym ważnym atutem kandydatów będzie:

 1. samodzielność, umiejętność organizacji pracy,
 2. komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, dokładność, terminowość, sumienność zaangażowanie, inicjatywa,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w spółdzielni mieszkaniowej.

Zakres podstawowych czynności:

 1. naprawa i konserwacja dachów budynków oraz przeprowadzanie ich bieżących i okresowych przeglądów,
 2. przeprowadzanie ogólnych prac konserwatorskich,
 3. przestrzeganie wymogów jakościowych i zasad BHP.     


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Oferty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną: sekretariat@wsm.wejher.pl, na adres:
ul. Hallera 5, 84-200 Wejherowo lub osobiście.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Złożonych lub nadesłanych ofert nie zwracamy.


Zarząd Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza nabór na stanowisko:
KONSERWATOR-HYDRAULIK

Kryteria wymagane
1. wykształcenie o profilu kierunkowym (zawodowe/średnie hydraulik),
2. minimum 2-letnie doświadczenie w zawodzie hydraulika,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku oraz pracy na wysokości powyżej 3 metrów.

Dodatkowym ważnym atutem kandydatów będzie:

 1. samodzielność, umiejętność organizacji pracy,
 2. komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, dokładność, terminowość, sumienność zaangażowanie, inicjatywa,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w spółdzielni mieszkaniowej.

Zakres podstawowych czynności:

 1. konserwacja, naprawa, remonty instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania itp., w budynkach oraz na zewnątrz budynków,
 2. wykonywanie doraźnych remontów w/w urządzeń i instalacji wynikających z bieżących i okresowych przeglądów technicznych obiektów,
 3. przeprowadzanie ogólnych prac konserwacyjnych,
 4. przestrzeganie wymogów jakościowych i zasad BHP.     


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
  z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Oferty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną: sekretariat@wsm.wejher.pl, na adres:
ul. Hallera 5, 84-200 Wejherowo lub osobiście.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Złożonych lub nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

 

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

 • Awarie po godzinach pracy WSM
 • tel.605-644-493
 • Pogotowie Dźwigowe
 • tel. 800-707-401 (poł. bezpłatne)
 • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniwej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl