DZIAŁ AKTUALNOŚCI


Zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów oraz ustalania opłat za Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie

Opublikowane dnia 30 Styczeń 2017 przez Jakub SIkora   |  

Rada Nadzorcza WSM w dniu 27 stycznia 2017 r. uchwałą nr 43/01/2017 wprowadziła zmiany do Regulaminu rozliczania kosztów oraz ustalania opłat za Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie tj :

1. W § 49 ust. 2 - dodaje się zapis o treści: Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), zmiany w Prawie energetycznym z dnia 10 kwietnia 1997 r.

2. W § 52 Część IV w pkt. 1 po ppkt. f - zmienia się treść zapisu:
"w tych przypadkach zgodnie z art.45a, ust.11a Spółdzielnia będzie dochodziła od lokatora odszkodowania w wysokości ustalonej wg największej liczby jednostek lokalu opomiarowanego w danym węźle po zastosowaniu współczynników korygujących, w przeliczeniu na m² powierzchni ogrzewanej centralnie. Jeżeli rozliczany nie wyraził zgody na podany sposób rozliczenia, dopuszcza się wyliczenie odszkodowania przez audytora wskazanego przez Spółdzielnię, która dokona oszacowania wysokości odszkodowania na podstawie mocy grzewczej zainstalowanych w lokalu grzejników z uwzględnieniem warunków atmosferycznych panujących w danym okresie grzewczym. Rozliczany pokryje koszt audytu." ( zmiany zaznaczone kolorem czerwonym )

Aby pobrać niniejszy Regulamin , przejdź do zakładki: Regulaminy


Informacja dla Mieszkańców WSM-zaktualizowana lista punktów Monetia

Opublikowane dnia 16 Styczeń 2017 przez Jakub SIkora   |  

 


Wynik ankiety dot. odpłatnego sprzątania klatek schodowych w zasobach WSM

Opublikowane dnia 25 Listopad 2015 przez Jakub SIkora   |  


Miejsca postojowe przy ul. Kochanowskiego 14 „Hydrofornia”

Opublikowane dnia 7 Październik 2014 przez Jakub SIkora   |   Aktualności

Zarząd WSM postanowił zagospodarować teren przy ul. Kochanowskiego „Hydrofornia” i wykonał miejsca postojowe dla mieszkańców wieżowców nr 13, 15, 17, którzy borykali się z problemem braku gruntu na wykonanie parkingu.  Zostało przydzielonych 50 miejsc postojowych i oddanych do użytku dla mieszkańców WSM którzy odpowiednio w terminie złożyli podania. Numer miejsca postojowego wraz z pilotem do szlabanu został przyznany w losowaniu na spotkaniu z mieszkańcami w budynku Administracji Osiedla Kaszubskiego.

W przypadku wolnych miejsc pierwszeństwo w przydzieleniu parkingu będą mieli mieszkańcy Kochanowskiego 15.Na stronie następnej artykuł o Prawidłowej eksploatacji mieszkań i jak zaoszczędzić energię cieplną w naszych mieszkaniach

 

Strona 1 z 4 1 2 »

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

  • Awarie po godzinach pracy WSM
  • tel.605-644-493
  • Pogotowie Dźwigowe
  • tel. 800-707-401 (poł. bezpłatne)
  • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniwej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl