Archiwum


Zakończono wymianę starych chodników na chodniki z kostki brukowej

Opublikowane dnia 15 Wrzesień 2014 przez Jakub SIkora   |   Aktualności

Zarząd WSM informuje, że zakończono 2-letnią inwestycję dot. wymiany chodników w całych zasobach WSM. Razem wykonano 31 342 m2 chodników z kostki brukowej  wraz z podestami do klatek. Wymiana chodników i podestów została sfinansowana ze środków własnych Spółdzielni oraz jej członków z funduszu remontowego.

 

Przedstawiamy poniżej fotografie niektórych starych chodników wraz z podestami.

Poniżej prezentujemy niektóre ujęcia wykonanych chodników wraz z podestami na poszczególnych Osiedlach WSM po przeprowadzonych remontach.

Osiedle Kaszuby - fotografie chodników

Osiedle Zachodnia - Chopina - fotografie chodników

Osiedle Reda - fotografie chodników

Osiedle Rumia - fotogtafie chodników


Prace na sieci wodociągowej - aktualizacja harmonogramu przez PEWiK Gdynia

Opublikowane dnia 4 Wrzesień 2014 przez Jakub SIkora   |   Aktualności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni informuje mieszkańców Wejherowa, że w związku z planowym czyszczeniem sieci wodociągowej magistralnej we wrześniu br. mogą występować w niektórych dzielnicach miasta zakłócenia w dostawie zimnej wody.

pobierz ogłoszenie


Wyniki konkusru ogłoszonego przez ZUK

Opublikowane dnia 30 Czerwiec 2014 przez Jakub SIkora   |   Aktualności

Informujemy, że zgodnie z rozstrzygniętym konkursem ogłoszonym przez ZUK „Jasne zasady sposobem na odpady” mieszkańcy WSM zajęli miejsca :

I miejsce :  

 • ul. Gen. J. Hallera 5 – 10 mieszkań - zwolnienie roczne z opłaty za dzierżawę
 • ul. Kochanowskiego 6 – 70 mieszkań - zwolnienie roczne z opłaty za dzierżawę
 • ul. Kochanowskiego 2 – 70 mieszkań - zwolnienie roczne z opłaty za dzierżawę

II miejsce :  

 • ul. Kochanowskiego 1 – 70 mieszkań - zwolnienie na 8miesięcy z opłaty za dzierżawę
 • ul. Kochanowskiego 15 – 70 mieszkań - zwolnienie na 8miesięcy z opłaty za dzierżawę

III miejsce :  

 • ul. Kochanowskiego 8 – 70 mieszkań - zwolnienie na 4miesiące z opłaty za dzierżawę
 • ul. Gdańska 62, 64 – 80 mieszkań - zwolnienie na 4miesiące z opłaty za dzierżawę
 • ul. Gen. J. Hallera 1 – 40 mieszkań – zwolnienie na 4miesiące z opłaty za dzierżawę

Zwolnienie z opłaty obowiązuje od 1.07.2014 r.

Gratulujemy laureatom konkursu za selektywną zbiórkę odpadów i zachęcamy do czynnego uczestniczenia w dalszych konkursach.


Rady Nieruchomości WSM 2014

Opublikowane dnia 9 Kwietnia 2014 przez Jakub SIkora   |  

Informacja dot. przeprowadzonych wyborów do Rad Nieruchomości w okresie od 03.09.2013 r. – 20.11.2013 r.   i 03.02.2014 r.  – 27.03.2014 r.

Wyniki przeprowadzonych wyborów http://www.wsm.wejher.pl/Rady-nier-wyniki.pdfRozliczenie opłat za C.O. Sezon 2012 / 213

Opublikowane dnia 9 Lipca 2013 przez Jakub Sikora   |  Dział Aktualności

Zgodnie z Regulaminem Rozliczania Kosztów (zatwierdzony uchwałą RN nr 353/01/013 z dnia 28.01.2013 r.) § 52 Część III Rozliczenie opłat za dany okres rozliczeniowy w formie indywidualnego rachunku użytkownik lokalu otrzymuje w terminie do 3 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego w danej jednostce rozliczeniowej. W metodzie ryczałtowej rozliczenia opłat dokonywane są po zakończeniu okresu rozliczeniowego przez pracownika WSM.
Okres rozliczeniowy w sezonie 2012/2013 zakończył się 30 kwietnia 2013 , to termin rozliczenia upływa z dniem 30 lipca 2013 r.  


Nowe pergole śmietnikowe

Opublikowane dnia 1 Lipca 2013 przez Jakub Sikora   |  Dział Aktualności

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zarząd WSM podjął decyzję
o posadowieniu nowych pergoli śmietnikowych, które będą montowane w całych zasobach  WSM.

Nowe zabudowane pergole śmietnikowe pozwolą mieszkańcom na selektywną zbiórkę odpadów, co wiąże się z niższymi opłatami za wywóz śmieci segregowanych.

JAK SEGREGOWAC - infoemacje dla mieszkańców miast Wejherowo, Reda, Rumia

 

Opublikowane dnia 15 stycznia 2014 przez Jakub Sikora   |  Z działań Zarządu WSM

Dot. jakości wody pitnej

W związku z uwagami mieszkańców dotyczącymi jakości wody pitnej, WSM wystosowała pisma do PEWiK w dniu 15.10.2013 r. oraz pismo ponaglające do udzielenia niezbędnej informacji w dniu  18.11.2013 r. na które otrzymaliśmy odpowiedź dnia 13.12.2013 r. (pisma poniżej)

   

Następnie Zarząd WSM postanowił wysłać kolejne pismo w dniu 7.01.2014 r. wnoszące o udzielenie 10 % bonifikaty kosztów dostarczania wody od dnia 1.01.2014 r. do ukończenia modernizacji ujęcia wody .

Odpowiedź PEWiK Gdynia na pismo Zarządu WSM

Z działań Zarządu WSM

Opublikowane dnia 20 czerwiec 2013 przez Jakub Sikora   |  Z działań Zarządu WSM

 

Dot. ustalonych niezgodnie z ustawą opłat i częstotliwości wywozu odpadów.

  ZARZĄD WSM


 

Centralne ogrzewanie w bloku przy ul. Rzeźnickiej 5 w Wejherowie

Opublikowane dnia 14 lis 2010 przez Jakub Sikora   |  Dział Aktualności - Archiwum

 

Od listopada 2010 mieszkańcy bloku pzy ulicy Rzeźnickiej w Wejherowie mają centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.
Dzięki zdecydowanemu działaniu nowego składu Zarządu Spółdzielni zlikwidowano po 50 latach piece i junkersy na ciępłą wodę.
W dniu 16.11.2010 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami bloku, na którym ustalono formę rozliczeń i sposób pobierania opłat za instalację i zużywaną energię cieplną.

Mieszkańcy są wdzięczni, że zakończył się okres noszenia wiaderek z węglem i zagrożenia pottruć gazem i czadem z pieców jakie miały miejsce.
Większośc mieszkańców budynku, to samotne i strasze osoby.


Kompleksowe przyśpieszenie działań termomodernizacyjnych w zasobach Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Opublikowane dnia 1 sty 2011 przez Jakub SIkora   |   Dział aktualności - Archiwum

Nowy skład Zarządu WSM podjął zdecydowane działania mające na celu poprawę efektywności gospodarki cieplnej w naszych zasobach. Priorytetowym zadaniem jest zrealizowanie w latach 2010 – 2011 i ukończenie dociepleń ścian pozostałych budynków, których łączna powierzchnia wynosi ok. 40.000 m2.


podpisanie umowy z OPEC na modernizację węzłów cieplnych

Jednocześnie rozpoczęto kompleksową modernizację węzłów cieplnych zastępując niskowydajne wymagające ciągłych remontów instalacji wymiennikowi, powodujące wysokie koszty utrzymania dla zarządu i opłaty za ogrzewanie lokatorów na nowoczesne zautomatyzowane kompaktowe węzły cieplne (łącznie 39 węzłów do wymiany).


Istotnym jest fakt, iż cały zakres prac termomodernizacyjnych finansowany jest ze środków własnych bez konieczności zaciągania kredytów bankowych i podnoszenia opłat z tytułu funduszu remontowego.
Wymaga to jednak w dwuletnim okresie dużej dyscypliny finansowej i oszczędnym gospodarowaniu środkami finansowymi.

Zakończenie prac dociepleniowych w 2011 roku stanowiących główne obciążenie finansowe funduszu remontowego, pozwoli zarządowi na przyśpieszenie realizacji wymiany węzłów cieplnych, okien w klatkach schodowych, ociepleń dachów oraz realizację bieżących zadań w zakresie wymiany chodników, naprawy dróg osiedlowych i placów zabaw na wszystkich naszych osiedlach.

Jakub Sikora


 

 

 

Strona 1 z 1 1 2 »

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

 • Awarie po godzinach pracy WSM
 • tel.605-644-493
 • Pogotowie Dźwigowe
 • tel. 58/620-00-76 kom. 508-134-808
 • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniwej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl