Z działań Zarządu WSM


 

Remont elewacji "Hydroforni" przy ul. Kochanowskiego 14 w Wejherowie

Opublikowane dnia 25 Lipiec 2016 przez Jakub SIkora   |  

  

  

  

W dniu 1.07.2016 r.  zakończono remont elewacji Hydroforni przy ul. Kochanowskiego 14 w Wejherowie. Prace miały na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej co za tym idzie – zmniejszenie kosztów utrzymania a także  poprawę estetyki budynku, który praktycznie od czasu wybudowania nie był remontowany od zewnątrz. Remont przeprowadzony został wspólnie z firmą OPEC z którą Zarząd WSM współpracuje od wielu lat. Środki na remont po połowie dołożyła firma OPEC oraz WSM tj. firma OPEC dostarczyła pracowników natomiast WSM materiały budowlane niezbędne do wykonania remontu.

Nadmieniamy, że budynek jak i teren przy Hydroforni od lat był niezagospodarowany oprócz węzła ciepłowniczego OPEC, który funkcjonuje do dziś w nowoczesnej zmodernizowanej wersji. W dniu dzisiejszym budynek przy
ul. Kochanowskiego 14 został całościowo odnowiony i zaadoptowany w większości przez WSM, tj. na piętrze budynku pomieszczenia zostały wynajęte przez Klub Sportowy „TYTANI WEJHEROWO” oraz na parterze zostało wykonane pomieszczenie garażowe dla samochodów oraz urządzeń obsługujących nieruchomości WSM.

Natomiast od miesiąca maja 2015 r. wokoło budynku utwardzono z płyt meba stanowiska postojowe w ilości 50 miejsc, które zaspokajają potrzębę braku przedmiotowych miejsc przy nieruchomościach ul. Kochanowskiego 13, 15, 17.

Mamy nadzieję, że nowy wizerunek budynku Hydroforni idealnie wpasuję się do otoczenia i poprawi estetykę terenu.


Opublikowane dnia 16 czerwca 2014 przez Jakub Sikora   |  Z działań Zarządu WSM

Podsumowanie prac Zarządu WSM za rok 2013 oraz przedstawienie dalszych zamierzeń
na lata 2014 - 2015.

            W roku 2013 Spółdzielnia kontynuowała działanie zgodnie z wcześniejszymi założeniami, a przede wszystkim:

 • Realizowano wnioski członków o przenoszenie lokali we własność wyodrębnioną.
 • Wykonano zaplanowane zadania remontowe zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planem remontowym, między innymi:
 • zakończono wymianę węzłów cieplnych w łącznej ilości 49 szt. na Osiedlu Kaszubskim,
 • wykonano 50 % tj. ok. 16 000 m² chodników w zasobach WSM,
 • dokonano wymiany okien w suszarniach i pralniach,
 • docieplono 2 szczyty wieżowców w Rumi i galerie na wieżowcach w Wejherowie,
 • w zakresie własnym wyłożono płytami „meba” 7 placów postojowych
  i wymieniono kaloryfery w suszarniach z ,,fawierów” na grzejniki konwektorowe.
 • Wymieniono liczniki ciepłej i zimnej wody oraz podzielniki kosztów ciepła
  z odczytem radiowym.
 • Wykonano 64 pergole śmietnikowe w całych zasobach WSM.

W roku bieżącym tj. 2014 Zarząd zamierza kontynuować zadania rozpoczęte oraz zapoczątkować nowe, a przede wszystkim :

 • Ukończyć w roku bieżącym wymianę chodników.
 • Dokonać wymiany oświetlenia klatek schodowych na światła LED.
 • Dokonać wymiany pozostałych okien piwnicznych w całych zasobach WSM.
 • Dalszą wymianę drzwi wejściowych.
 • Planujemy dalsze remonty w roku bieżącym miejsc postojowych w zakresie własnym.
 • Uzupełnić place zabaw w sprzęt lub wymienić zużyte zabawki oraz ogrodzić te place zabaw, które bezpośrednio sąsiadują z jezdniami.

 

 

 

 W roku przyszłym tj. od 2015 i latach następnych Zarząd zamierza między innymi:

 • Dokonać w całych zasobach ocieplenia cokołów (fundamentów) i obłożenie ich płytką ceramiczną ok. 11 tysięcy m² oraz opasek z kostki wokół budynków.
 • Jeżeli mieszkańcy nadal podtrzymają wolę i uzyskają zgodę wszystkich mieszkańców nieruchomości oraz zgromadzone zostaną wymagane środki na funduszu remontowym – realizowana będzie wymiana junkersów.
 • Dalsze remonty  w zakresie własnym miejsc postojowych (parkingowych).
 • Zakończyć wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych.
 • Montaż wiatrołapów przy pojedynczych drzwiach wejściowych do klatek schodowych.
 • Kontynuować ogrodzenie placów zabaw.
 • Ustawić ławki przy wyremontowanych chodnikach.

Sytuacja finansowa Spółdzielni jest stabilna i nie występują żadne zagrożenia
w poszczególnych segmentach jej działalności.
Wskaźniki płynności kształtują się na prawidłowym poziomie, co świadczy
o zabezpieczeniu w pełni środków finansowych na bieżącą działalność i na realizację planowanych działań.
W ramach prowadzonych działań w zakresie utrzymania właściwego stanu zasobów mieszkaniowych, Zarząd przywiązuje dużą wagę do stałej poprawy wyglądu i estetyki budynków oraz jakości obsługi mieszkańców. Utrzymanie właściwego stanu technicznego
a także zwiększanie komfortu zamieszkiwania oraz zadowolenia mieszkańców jest dla Zarządu celem najistotniejszym.
Zarząd WSM serdecznie dziękuje za współpracę członkom Rady Nadzorczej, mieszkańcom naszej Spółdzielni za wiele cennych uwag oraz pracownikom Spółdzielni, którzy sumiennie realizują zadania i utrzymują zasoby w pełnej sprawności technicznej.

Zarząd
Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


 

Strona 1 z 3 1 2 »

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

 • Awarie po godzinach pracy WSM
 • tel.605-644-493
 • Pogotowie Dźwigowe
 • tel. 58/620-00-76 kom. 508-134-808
 • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniwej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl