Z działań Zarządu WSM

Opublikowane dnia 8 maj 2013 przez Jakub Sikora   |  Z działań Zarządu WSM

Podsumowanie pracy Zarządu za lata 2010-2012
Mijają trzy lata od zmiany składu Zarządu W. S. M. i jej  struktury organizacyjnej. W minionym okresie tj. 2010-2012 r. przystąpiono do przyspieszenia remontów w całych zasobach W. S. M., nadrabiając tym samym wieloletnie zaniedbania.
Zwiększenie ilości przeprowadzonych remontów było możliwe dzięki bardziej racjonalnej gospodarce środkami finansowymi. Wprowadzone oszczędności i kierowanie źródeł finansowania na kompleksowe prace remontowe, umożliwiło wykonanie zaplanowanych remontów zleconych firmom zewnętrznym:

 1. 1. termomodernizację wszystkich niedocieplonych budynków, tj. ok. 40.000 m² ścian, na kwotę 5.773.880 zł.,

2.     ocieplono pozostałe dachy budynków, o powierzchni 12.425 m2 na kwotę 1.115.779 zł.,
3.    wymieniono wszystkie okna w klatkach schodowych całych zasobów na kwotę.628.096 zł.,
4.    wymieniono większość drzwi do klatek schodowych oraz częściowo okna w piwnicach na kwotę 263.935 zł.,
5.    do końca 2012r. wymieniono 32 węzły cieplne na kwotę 1.280.000 zł. na Os. Kaszubskim, pozostało 7 węzłów, które zostaną wymienione w  roku2013.
6.  wymieniono całą infrastrukturę sieciową wraz z węzłami cieplnymi w Redzie (9-ciu budynkach) – koszty poniosło Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze„Koksik” (dotacja z Unii Europejskiej).
7.    Założono centralne ogrzewanie, likwidując piece kaflowe w budynku na ul. Rzeżnickiej 5
Ponadto wykonano wiele prac remontowych siłami własnymi, które obejmowały m.in.:
-   miejsca postojowe przy budynkach poszczególnych osiedli, łącznie 3080 m² powierzchni, zakupując materiały na kwotę 77.675 zł.,
-   remonty dachów poprzez zabezpieczenie struktury powłoki papą termozgrzewalną ok 1830 m² na kwotę 63200 zł (koszty zakupionego materiału ),
-    wymalowanie klatek schodowych23 budynków w tym5 wieżowców,
-    uzupełniono 1050 mb. taśm PCV  na poręczach w  klatkach schodowych.
   Na polecenie Zarządu konserwatorzy przeprowadzili przeglądy i konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji burzowej oraz instalacji elektrycznej w klatkach schodowych i piwnicach, pralniach i suszarniach w całych zasobach spółdzielni. Koszt zakupów materiałów  niezbędnych do usunięcia usterek wyniósł 33.356 zł.
Zmiana struktury organizacyjnej i zmniejszenie ilości zatrudnionych pracowników o 12 osób, oraz prowadząc racjonalną i oszczędną gospodarkę w wydatkach eksploatacyjnych pozwoliło na zakupienie dla wszystkich osiedli:

 1. zabawek na place zabaw za kwotę 150.513 zł.,
 2. ławeczek i koszy na śmieci na kwotę 48.487 zł.,
 3. zawieszenie koszy na ulotki, tablice informacyjne i pochwyty na flagi przy każdej klatce schodowej kwotę 38.250 zł.,
 4. oznakowania wszystkich budynków nowymi tablicami adresowymi za kwotę 5.756 zł.,
 5. sprzętu  mechanicznego do prac gospodarczych na osiedlach za kwotę  240.165 zł.,
 6. pojemników  plastikowych na sól i  piasek wykorzystywanych w okresach zimowych, za kwotę 35.680 zł.,
 7. oraz w sposób zasadniczy poprawiono obsługę przyjęć członków spółdzielni po- przez remont pomieszczeń  administracji osiedli „Kaszuby i Zachodniej”.     

W roku 2013 rozpoczną się prace związane z wymianą chodników i wejść do klatek schodowych: ok. 32.334 m² powierzchni na kwotę 3.800.000 zł. Zakończenie tych prac planuje się w roku 2014. W pierwszej kolejności wymiana chodników będzie dokonana przy nieruchomościach wytypowanych przez Rady Osiedli.
Nadal konsekwentnie będą wymienione pozostałe okna w piwnicach i drzwi wejściowe do klatek schodowych. W bieżącym roku Zarząd zamierza wymienić wszystkie kaloryfery w suszarniach typu „fawiera” - na konwektorowe oraz rozpocznie wymianę grzejników na klatkach schodowych. Pozwoli to zaoszczędzić sporo energii cieplnej i zmniejszyć opłaty.
W związku z końcem okresu ważności podzielników ciepła, zostanie dokonana w roku bieżącym po okresie grzewczym, wymiana na nowe, z odczytem radiowym. Przeprowadzony przetarg wygrała nowa firma rozliczeniowa „ISTA”. Zarząd ma nadzieję, że ta zmiana zadowoli  mieszkańców.
Na rok 2013 przypada okres legalizacji liczników ciepłej i zimnej wody. Zarząd postanowił po raz pierwszy nie obciążać mieszkańców dodatkowymi kosztami wymiany. Nowo wymienione wodomierze będą również tak jak podzielniki ciepła, odczytywane radiowo, co znacznie powinno zmniejszyć ubytki wody i wykluczy obecność w mieszkaniu.
Zarząd w latach następnych nie zamierza zmniejszyć tempa prac remontowych. Planuje perspektywicznie wiele zmian dotyczących poprawy jakości funkcjonowania i estetyki budynków oraz terenu WSM, które będą nadal konsekwentnie realizowane. Nie planując przy tym zwiększenia opłat na fundusz remontowy.

(Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zarządu za 2012 r. będzie do wglądu  od dnia 06-05-2013 w siedzibie Zarządu  przy ul.Hallera 5)

  ZARZĄD WSM

Strona 2 z 3 1 2»

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

 • Awarie po godzinach pracy WSM
 • tel.605-644-493
 • Pogotowie Dźwigowe
 • tel. 58/620-00-76 kom. 508-134-808
 • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniwej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl