Adresy KONtaktowe

 

Biuro Zarządu WSM - sekretariat@wsm.wejher.pl

Rada Nadzorcza - radanadzorcza@wsm.wejher.pl

Główna Księgowa - gl-ksiegowy@wsm.wejher.pl

Dział Techniczny - techniczny@wsm.wejher.pl

Dział Członkowski - czlonkowski@wsm.wejher.pl

Dział Czynszy - czynsze@wsm.wejher.pl

Dział Windykacji - windykacja@wsm.wejher.pl

Dział Księgowości - ksiegowosc@wsm.wejher.pl

Dział ds. administracyjno-gospodarczych - adm-gosp@wsm.wejher.pl

Administracja Osiedla Kaszubskiego - kaszuby@wsm.wejher.pl

Administracja Osiedli Zachodnia/Chopina - zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl

Administracja Osiedli Reda/Rumia - reda-rumia@wsm.wejher.pl


 • Awarie po godzinach pracy WSM
  tel.605-644-493

 • Pogotowie Dźwigowe
  tel. 800-707-401 (poł. bezpłatne)
  (czynne 24h/dobe)

 

 

Strona 2 z 21 2 »

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69
e-mail : kaszuby@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)
Tel. 691 - 679 - 764
email: reda-rumia@wsm.wejher.pl

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

 • Awarie po godzinach pracy WSM
 • tel.605-644-493
 • Pogotowie Dźwigowe
 • tel. 800-707-401 (poł. bezpłatne)
 • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniwej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl