ZESTAWIENIE CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA WSM 2011
 
UCHWAŁA  ABSOLUTORIUM UCHWAŁA -  ZBYCIE GRUNTU UCHWAŁA Ogółem Członków  Wybory do Rady Osiedla WSM
Nr 1 Nr 2  Nr 3  UCHWAŁA Nr 4 Nr 5.1  Nr 5.2  Nr 5.3 Nr 5.4 Nr 5.5 Nr 5.6 Nr 5.7 Nr 5.8 Nr 6
ilość części WZ Przynależność Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu  Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 r.  mgr. Andrzej Onowszak Prezes WSM od 01.01.2010  - 31.12.2010 inż. Andrzej  Krzus   V-ce Prezes WSM od 1.01.2010  - 31.12.2010 Zbycie działki Nr 257/11 o pow. 472 m2 przy Os. Buczka w Redzie Zbycie działki Nr 331/12 o pow. 15 m2  w Redzie Zbycie działki Nr 371/36 o pow. 182 m2 przy ul. Pomorskiej na Os. Kaszubskim Zbycie działki Nr 974/3, 985/3, 982/3 o pow. 108,57 m2 w Rumi przy ul. Abrahama Zbycie działki Nr 982/4, 974/4 o pow. 444 m2 w Rumi przy ul. Abrahama Zbycie działki Nr 988/35 o pow. 2160 m2 w Rumi przy ul. Torowej Zbycie działki Nr 462/3 o pow. 144 m2 w Wejherowie przy ul. Chopina Zbycie części działki Nr 834/1 o pow. 12 m2 w Wejherowie przy Os. Kaszubskie 19 Zmiana sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania Członków Obecnych
frekwencja
za prze za prze za prze za prze za prze za prze za prze za prze za prze za prze za prze za prze za prze za prze %
1 Os. Zachodnia/Chopina 64 0 73 0 72 0 72 0 72 0 67 2 73 0 75 0 74 0 71 0 72 0 0 72 0 69 27 31 1 915 Małecka Teresa
77  
19/05/2011 r.  4,02% Cabaj Marian
2 Os. Kaszubskie 36 1 38 1 37 0 40 0 40 1 31 5 24 5 25 4 24 5 24 4 28 1 0 30 1 31 2 25 2 439 Pawlikowska Gertruda
  78
24/05/2011r . 3,20%
3 Os. Rumia 26 0 26 0 26 0 26 0 26 0 24 0 23 0 25 0 25 0 26 0 20 4 0 23 1 23 21 3 459 NIE DOTYCZY
  26
25/05/2011 r. 5,66%
4 Os. Reda 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 10 0 11 0 12 0 12 0 12 0 12 0 0 12 0 12 6 6 380 Dorsz Grzegorz
  12
26/05/2011 r. 3,16%
RAZEM 137 1 148 1 146 0 149 0 149 1 132 7 131 5 137 4 135 5 133 4 132 5 0 137 2 135 56 65 5 193
 
193
3,72%
czy uchwała została podjęta tak tak tak otrzymał otrzymał tak tak tak tak tak tak nie nie nie