Prawidłowa eksploatacja mieszkań i jak zaoszczędzić energię cieplną w naszych mieszkaniach

Opublikowane dnia 1 mar 2012 przez Jakub Sikora   |  Dział Aktualności

Właściwe temperatury w odpowiednich pomieszczeniach oszczędzają energię i koszty. Utrzymanie optymalnego poziomu temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych pozwala nam zaoszczędzić energię cieplną.

Znaczny udział w kosztach eksploatacji mieszkań mają opłaty za centralne i dlatego istotne jest racjonalne i efektywne wykorzystanie energii cieplnej.

Dla prawidłowego ogrzewania mieszkań należy kierować się następującymi kryteriami:
1) Dobór temperatur ogrzewania pomieszczeń:
- w pokoju dziennym temperatura powinna wynosić 20°C - 21°C
- w sypialni wystarczy temperatura 16°C - 18°C
- w pokoju dla dzieci temperatura 20°C - 21°C
- w łazience temperatura powinna być nieco wyższa i wynosić 22°C-24°C
- w kuchni temperatura powinna wynosić ok. 18°C ze względu na możliwości jej podwyższania w trakcie korzystania z   kuchenek grzewczych
- na klatkach schodowych temperatura powinna być nie mniejsza niż 8°C.

Powyższe nastawy uzyskujemy dzięki zastosowaniu przy grzejnikach zaworów termostatycznych z zaznaczoną skalą grzania. Przy nastawianiu temperatur w poszczególnych pomieszczeniach należy zwrócić uwagę na to, żeby temperatury te miały wartości zbliżone, a ich różnica nie powinna przekraczać 3°C. Przy doborze temperatur należy mieć na uwadze też fakt, że zmiana temperatur o 1°C powoduje zmianę kosztów ogrzewania o 6%, tj. przy podwyższeniu temperatury zwiększenie kosztów. Należy pamiętać również, że dla prawidłowej i efektywnej eksploatacji mieszkań niezbędna jest właściwa wentylacja pomieszczeń, gdyż nie stosowanie się do określonych norm może spowodować pogorszenie stanu technicznego mieszkań i może wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie. Pojawienie się trudno usuwalnych zagrzybień i pleśni może być przyczyną chorób oraz powodować konieczność drogich remontów. Wilgotność powietrza przekraczająca 55% powoduje większy pobór energii cieplnej, która nie powoduje wzrostu temperatury w pomieszczeniu, lecz odparowanie wody zawartej w powietrzu. Polskie normy określają, że wymiana powietrza w ciągu godziny powinna być równa co najmniej kubaturze pomieszczenia.


Na stronie następnej artykuł o oszczędzaniu wody w naszych mieszkaniach

 

Strona 2 z 4 1 2»

Administracje WSM

Administracja Os. Kaszuby
Tel. +48 58/677-90-69

Administracja Os. Zachodnia/Chopina
Tel. +48 58/672-29-12

Administracja Os. Reda/Rumia
Tel. +48 58/678-36-68 (dla mieszkańców Redy)
Tel. +48 58/671-02-35 (dla mieszkańców Rumi)

Telefony Awaryjne

Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwenycjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .

  • Awarie po godzinach pracy WSM
  • tel.605-644-493
  • Pogotowie Dźwigowe
  • tel. 58/620-00-76 kom. 508-134-808
  • (czynne 24h/dobe)

Kontakt

Siedziba Zarządu Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniwej mieści się w mieście Wejherowie w woj. Pomorskim.

Adres: ul. Gen. J. Hallera 5
Poczt.: 84-200 Wejherowo
Tel.+48 58/672-99-52
Fax+48 58/672-99-50
E-mail: sekretariat@wsm.wejher.pl